15 Giżycka Brygada Zmechanizowana

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
06 listopada 2019
Sukces Zawiszaków w Olimpiadzie Metodyczno-Taktycznej
Olimpiada Metodyczno-Taktyczna o tytuł „Mistrza Metodyki Wojsk Lądowych” oraz „Mistrza Taktyki Wojsk Lądowych” przeprowadzona w dniach 29-30 października zakończyła się sukcesem żołnierzy 15. GBZ


Do rywalizacji o tytuł „Mistrza Metodyki Wojsk Lądowych” oraz „Mistrza Taktyki Wojsk Lądowych” przystąpili oficerowie, którzy wygrali eliminacje przeprowadzone na szczeblach związków taktycznych i samodzielnych jednostek wojskowych. Uczestnicy Olimpiady musieli wykazać się znajomością dokumentów normujących proces szkolenia oraz doświadczeniem w realizacji przedsięwzięć szkoleniowo – metodycznych na poszczególnych szczeblach dowodzenia. Olimpiada metodyczna i taktyczna została przeprowadzona w dwóch etapach:
- etap I: pisemny test obejmujący znajomość dokumentów normatywnych;
- etap II: sprawdzian wiedzy z Historii Wojskowości oraz umiejętności praktycznych w roli oficera sztabu albo dowódcy.
Po podsumowaniu wyników przeprowadzonych sprawdzianów oraz konkurencjach praktycznych oficerowie z 15. GBZ zajęli czołowe miejsca.

Pierwsze miejsce oraz tytuł „Mistrza Metodyki Wojsk Lądowych” wśród oficerów młodszych został kpt. Bartosz Anaszko. Natomiast pierwsze lokatę oraz tytuł „Mistrza Taktyki Wojsk Lądowych” wśród oficerów młodszych został kpt. Marek Gromko.

Organizatorem olimpiady był Inspektorat Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego RSZ.

Tekst: mjr Marek Nabzdyjak
Foto: 1. BPanc

Dołączona galeria zdjęć: Sukces Zawiszaków w Olimpiadzie Metodyczno-Taktycznej
generuj pdf
Kontakt

15 Giżycka Brygada Zmechanizowana
Al. Wojska Polskiego 21
11-500 Giżycko
tel. 261335910
fax. 261335223
15bz@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane