15 Giżycka Brygada Zmechanizowana

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
15 listopada 2019
Dowódca 15. GBZ pożegnał się ze sztandarem
15 listopada 2019 r. na terenie kompleksu koszarowego w Giżycku odbyło się uroczyste pożegnanie dowódcy 15. GBZ gen. bryg. Norberta Iwanowskiego


W obecności Dowódcy 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Krzysztofa Radomskiego, posłów, przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, dowódców i szefów jednostek i instytucji wojskowych, duchowieństwa, środowisk kombatanckich oraz przedstawicieli instytucji, stowarzyszeń  i organizacji pozarządowych Giżycka, weteranów oraz żołnierzy i pracowników wojska, dowódca 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej gen. bryg. Norbert Iwanowski pożegnał się ze sztandarem 15. GBZ.

Meldunek o gotowości pododdziałów 15. GBZ, przyjął Dowódca 16. PDZ. Po przeglądzie pododdziałów, przywitaniu z żołnierzami, a następnie powitaniu przybyłych gości, nastąpiło wciągnięcie flagi państwowej na maszt oraz odśpiewanie Hymnu Państwowego. Wszystkich przybyłych na uroczystość powitał gen. bryg. Norbert Iwanowski. Następnie odczytano Decyzję Ministra Obrony Narodowej, o wyznaczeniu na inne stanowisko służbowe.

Dowódca 16. PDZ  gen. dyw. Krzysztof Radomski w swoim wystąpieniu scharakteryzował krótko okres dowodzenia brygadą przez gen. bryg. Iwanowskiego: Mogę śmiało powiedzieć, że w przypadku Pana, również nie było inaczej. Okres dowodzenia przez Pana 15. Brygadą, to czas intensywnego szkolenia, połączonego z wieloma treningami i ćwiczeniami wymagających poświęcenia, oddania, ale i zaprezentowania najwyższych umiejętności i wojskowego profesjonalizmu. Tym zadaniom sprostaliście na wysokim poziomie. Wśród najważniejszych należy wymienić: ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. PUMA-19 a także ćwiczenie dowódczo-sztabowe wspomaganego komputerowo pk. ŁASICA-19. Słowa uznania, należą się za wzorowe wykonanie zadań podczas ćwiczenia wyższego przełożonego pk. DRAGON-19 w czerwcu bieżącego roku, w którym brali także udział nasi sojusznicy”.

Podziękował gen. bryg. Iwanowskiemu za dowodzenie brygadą, a także pogratulował nowego stanowiska: W związku z zakończeniem służby na stanowisku Dowódcy 15 Brygady Zmechanizowanej jeszcze raz serdecznie dziękuję Panu za wzorową i przykładną służbę, życzę dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności. Jednocześnie z całego serca gratuluję wyznaczenia na stanowisko Szefa Zarządu P-2 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Jestem przekonany, że z poczuciem należycie rozumianego obowiązku i profesjonalizmu wykonywał będzie Pan Generał zadania w nowym miejscu służby”.

Kulminacyjnym momentem uroczystości było przekazanie przez dowódcę sztandaru oraz proporca rozpoznawczego 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej zastępcy dowódcy 15. GBZ płk Bogdanowi Rycerskiemu, który czasowo przejął pełnienie obowiązków, a także podpisanie protokołów zdania i objęcia obowiązków na stanowisku dowódcy brygady.

Dowódca 15. GBZ w swoim przemówieniu podziękował żołnierzom 15. GBZ za ich służbę: Zawiszacy!!! Dzień pożegnania jest najlepszą okazją, aby podziękować wszystkim żołnierzom i pracownikom brygady za waszą służbę i pracę, za wzorowe wypełnianie obowiązków, za starania i wysiłek, aby Nasza brygada cieszyła się społecznym zaufaniem i była traktowana przez przełożonych, jako najwyższej rangi partner. Przyjmijcie podziękowanie za Waszą postawę, wiedzę i zaangażowanie w służbę dla dobra 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej i Sił Zbrojnych”, „Panie, Panowie Oficerowie, Podoficerowie, Żołnierze dowodzenie Wami było dla mnie zaszczytem. Dziękuję!”.

Po odśpiewaniu Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, nastąpiła defilada pododdziałów wchodzących w skład naszej brygady.

Tekst: kpt. Martyna Kupis

Foto: plut. Bartek Grądkowski, szer. Adrian Staszewski

Dołączona galeria zdjęć: Dowódca 15. GBZ pożegnał się ze sztandarem
generuj pdf
Kontakt

15 Giżycka Brygada Zmechanizowana
Al. Wojska Polskiego 21
11-500 Giżycko
tel. 261335910
fax. 261335223
15bz@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane