15 Giżycka Brygada Zmechanizowana


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Dołącz do 15BZ

INFORMUJEMY


W 15 BRYGADZIE ZMECHANIZOWANEJ SĄ WOLNE STANOWISKA

W KORPUSACH:

- SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH (Brygada posiada zwiększony limit zatrudnienia)

- PODOFICERÓW (w stopniach sierżant , starszy sierżant, młodszy chorąży)

- OFICERÓW

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbywają się

w każdy pracujący poniedziałek miesiąca.


TELEFONY KONTAKTOWE:

Kandydaci do służby w korpusie oficerów, podoficerów - tel.  261 335 221

Kandydaci do służby w korpusie szeregowych zawodowych - tel.  261 335 255

                                                                                      lub tel. 261 335 235 
tel. 26 133 53 33 - Sekcja Wychowania Fizycznego i Sportu

Jeśli nie lubisz nudy i nie boisz się wyzwań to przyjdź i spróbuj swoich sił jako szeregowy zawodowy. Nie zwlekaj. To ty musisz zdecydować, czy chcesz być profesjonalistą!


  ZASADY NABORU DO KORPUSU SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH


Zawodowa służba wojskowa

        Przyjęcie kandydata do zawodowej służby wojskowej odbywa się na zasadzie dobrowolnego zgłoszenia się kandydata. Nabór odbywa się wieloetapowo, w oparciu o różne kryteria. Sprawdzany jest stan zdrowia fizycznego i psychicznego przez różnych specjalistów. Oceniana jest także sprawność fizyczna – kandydat podczas egzaminu sprawnościowego musi spełnić ściśle określone wymagania - w zależności od korpusu. Wszyscy kandydaci do służby zawodowej muszą posiadać:

-         odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej; 

-         niekaralność sądową; 

-         obywatelstwo polskie; 

-         ukończone 18 lat.


Do korpusu SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH może być powołany: 

1)       żołnierz rezerwy, który posiada:

-         ukończone gimnazjum lub 8 klas szkoły podstawowej;

-         odbytą w pełnym wymiarze zasadniczą służbę wojskową;

-         niezbędne kwalifikacje wymagane na stanowisku, na jakim ma pełnić służbę, potwierdzone przez wojskowego komendanta uzupełnień;

2)     żołnierz NSR który ukończył szkolenie przygotowawcze oraz posiada odpowiednie kwalifikacje przydatne do zawodowej służby wojskowej.Pamiętaj: do zawodowej służby wojskowej powołuje się żołnierzy rezerwy - na wniosek żołnierza.


Warunki służby:

1)           Wynagrodzenie około 3650 PLN (brutto).

2)           Dobrowolne, bezpłatne zakwaterowanie na terenie jednostki w warunkach internatowych (pokoje wyposażone w meble).

3)           Bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie oraz corocznie dodatkowe należności na uzupełnienie elementów umundurowania.

4)           Urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych oraz dodatkowe urlopy wynikające ze specyfiki służby wojskowej.

5)           Gratyfikacja urlopowa dla siebie i członków rodziny.

6)           Dodatek za rozłąkę dla żołnierzy pozostających w związku małżeńskim lub zwrot kosztów za przejazd do miejscowości pobliskiej.

7)           Nagrody uznaniowe.

8)           Odprawa pieniężna po zakończeniu służby.

9)           Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych (kursy doskonalące i certyfikujące poszczególne osoby funkcyjne, np. kursy kierowców KTO Rosomak, itp.).

10)         Możliwość wyjazdu na misję wojskową w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego,

11)         Możliwość wykupienia posiłków po kosztach surowcowych w stołówce wojskowej.


Egzamin sprawnościowy z wychowania fizycznego dla kandydatów obejmuje:

-         bieg na 3000 m;

-         podciąganie na drążku wysokim; 

-         bieg wahadłowy 10x10 lub bieg zygzakiem;

-         skłony tułowia w przód.

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU SPRAWNOŚCIOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JEST POSIADANIE AKTUALNEGO ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO OD LEKARZA O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO UDZIAŁU W EGZAMINIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO!

 

Stawiennictwo w jednostce wojskowej do godz. 08:00 w każdy pracujący poniedziałek miesiąca.

      Adres:       

                                                       Jednostka Wojskowa 3797

                                                                11 - 500 Giżycko

                                                                  ul. 1 maja 11

 

WIADOMOŚCI DODATKOWE:

Telefony kontaktowe do JW 3797 w Giżycku: 261 335 255, 261 335 235

Szczegółowych informacji na temat naboru udzielają również 
Wojskowe Komendy Uzupełnień.

    
  • BIP
pdf

Kontakt

15 Giżycka Brygada Zmechanizowana
Al. Wojska Polskiego 21
11-500 Giżycko
tel. 261335910
fax. 261335223
15bz@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane