15 Giżycka Brygada Zmechanizowana


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kompania rozpoznawcza

 

 PRZEZNACZENIE KOMPANII

Kompania rozpoznawcza 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej  jest pododdziałem bezpośrednio podporządkowanym dowódcy brygady. Do jej głównych zadań należy wydzielenie sił i środków przeznaczone do dozorowania obszaru, prowadzenia działań rozpoznawczych i wykrywania obiektów przeciwnika. Ponadto zdobywanie (pozyskiwanie) i dostarczanie informacji o przeciwniku, terenie, sytuacji skażeń i warunkach hydrometeorologicznych niezbędnych dowódcy do planowania i prowadzenia działań. 

Dowódca kompanii rozpoznawczej

kpt. Karol Rajcow